top of page

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

MB “Profilaktikos akademija”, įmonės kodas 304367986, internetinė svetainė www.profilaktikosakademija.lt

 

Šioje Privatumo politikoje galite sužinoti susipažinti kokius duomenis apie Jus renkame, kai lankotės mūsų svetainėje ir ką su šia informacija darome.

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., Jūsų vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).

Slapukai

Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile. Slapukus naudoja daugelis pažangių internetinių svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukai gali būti patalpinti tik, jei tą leidžia Jūsų įrenginio nustatymai. 

MB "Profilaktikos akademijos" slapukai naudojami tam, kad būtų galima nustatyti, ar asmenys iš jūsų įrenginio jau lankėsi mūsų svetainėje, įsiminti atliktus veiksmus (pvz. registracijos vardą, kalbą, ir kitas rodymo parinktis) ir kad jums nereikėtų kaskart iš naujo įvesti informaciją lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Slapukai taip pat padeda surinkti statistinę informaciją apie svetainės lankomumą. Slapukai įrašomi tik jeigu jūs iššokančiame svetainės pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus slapukus, kurie reikalingi mūsų paslaugoms teikti.

Jūsų asmeninių duomenų rinkimas ir naudojimas

Duomenų rinkimas

 

Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) renkami ir naudojami atsakingai, su tikslu su jumis susisiekti atsakant į jūsų užklausos klausimus. Registracijos el. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

Duomenų tvarkymas

 

Tvarkydamas ir saugodamas jūsų asmens duomenis MB "Profilaktikos akademija" įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

MB "Profilaktikos akademija" gali statistiniais tikslais naudoti su jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

 

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

MB "Profilaktikos akademija" naudodama jūsų asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Siekdami pateikti jūsų prašomas prekes ir suteikti paslaugas, įmonė turi teisę juos pateikti trečiosioms šalims. Įsipareigojame saugoti ir neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

  • Jei yra gautas Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

  • Teikiantiems prekių pristatymo paslaugas, yra perduodami tie duomenys, kurie yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti jūsų užsakymą;

  • Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/liudijimą.

 

Nepilnamečių asmenų duomenų apsauga

 

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Privatumo politikos pakeitimai

MB "Profilaktikos akademija" gali keisti Privatumo politiką. Apie naujausius pakeitimus jus informuosime savo svetainės Privatumo politikos puslapyje, kurioje taip pat rasite naujausią šios Politikos versiją.

Informacijos ar pretenzijų perdavimas

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis, taip pat turite teisę prašyti, kad įmonė nebetvarkytų, apribotų arba panaikintų jūsų asmens duomenis ir jie būtų panaikinti gavus Jūsų prašymą.

 

Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmeninė informacija yra netiksli, nebaigta ar netinkama, prašome pranešti apie tai el. paštu info@profilaktikosakademija.lt

Profilaktikos akademija logotipas
bottom of page